English English

INFINITY CAPITAL GROUP


O NÁS


Infinity Capital Group, a.s. je privátna investičná skupina so sídlom v srdci strednej Európy v Bratislave na Slovensku.

Prostredníctvom intenzívnej investičnej činnosti prinášame výnimočnú výkonnosť pri zachovaní najvyššej miery integrity. Na každú potenciálnu investičnú príležitosť aplikujeme extenzívny investigatívny proces ako nástroj pre hĺbkové pochopenie každej investície, čím v najväčšej možnej miere minimalizujeme riziko.

S klientmi nás spájajú rovnaké záujmy, čo potvdzuje fakt, že každý projekt spolufinancujeme. Sme ziskoví iba vtedy keď su ziskoví naši klienti.

Disponujeme rozsiahlými inštitucionálnymi skúsenosťami na poli alternatívnych investícii a private equity. Klientskému kmeňu Infinity Capital Group, a.s. dominujú ‘high networth individuals’, inšitucionálni investori a family offices najmä z regiónu západnej Európy a z regiónu strednej a východnej Európy.

Investičné univerzumFINANČNÉ TRHY

REAL ESTATE

PRIVATE EQUITY

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI


img3

INFINITY ELITE

Infinity Elite, o.c.p., a.s. je regulovaný obchodník s cennými papiermi spadajúci pod dohľad Národnej Banky Slovenska. Spoločnosť vyvíja svoje aktivity na Slovensku a v okolitých krajinách regiónu strednej a východnej Európy.

NAVŠTÍVIŤ

img4

INFINITY SICAV

Infinity Capital SICAV, plc, domicilovaná na Malte a regulovaná MFSA (Malta Financial Services Authority). Infinity Capital SICAV, plc. operuje sub-fond:
•Infinity Enhanced Equity

NAVŠTÍVIŤ